logo

Wat is Lean Six Sigma

Wat is Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen methodiek voor het duurzaam en aantoonbaar verbeteren van processen en organisaties. Vanuit Lean wordt middels de visualisatie de processen en het verbeter potentieel in kaart gebracht en terwijl Six Sigma een projectmatige aanpak met kwantitatieve analyses verzorgt. Het biedt een aanpak, waarmee organisaties op een gestructureerde wijze (Define, Measure, Analyse, Improve en Control of DMAIC) concrete resultaten kunnen boeken met continu verbeteren. Met Lean wordt de focus gelegd op aspecten die écht waarde toevoegen voor uw klanten. Kortom waarde toevoegen en verspillingen elimineren.

Via de Lean Six Sigma verbetermethodiek kijken we samen met u naar mogelijkheden om de productiviteit van uw organisatie te verhogen. Operationeel management introduceren of verbeteren. Hoe efficiënter en effectiever uw organisatie werkt, hoe lager de kosten en hoe hoger uw opbrengsten. Dit lijkt een investering, en dat is het ook, maar door toepasbare oplossingen haalt u deze er zeker weer dubbel uit.

Lean Six Sigma verbeterprojecten zijn breed toepasbaar, enkele voorbeelden hiervan zijn;

  • Optimalisatie van de onderdelen logistiek en voorraden
  • Doorlooptijd verkorten (proces van de afspraak tot en met de facturatie)
  • Layout van de werkplaats of magazijnen verbeteren
  • Procesveranderingen bij implementatie van nieuwe softwaresystemen
  • 5S workshops (Deze methode is niet een eenmalige schoonmaakactie, maar een duurzame organisatie van de werkplek, waarbij er verantwoordelijkheid gecreëerd wordt bij de medewerkers om niet terug te vallen in oude gewoontes).
Datum: november 27, 2016