logo

Lean Six Sigma

“Aantoonbaar en solide uw positie verstevigen”

Lean Six Sigma is een combinatie van twee wereldwijd bewezen methoden, die zich toelegt op waarde toevoegen en verspillingen elimineren in uw bedrijfsprocessen.

Lean brengt de processen en werkwijzen van een organisatie in kaart, kijkt kritisch of er kostbaar materiaal of manuren verspild worden en legt vervolgens de focus op aspecten die écht waarde toevoegen voor de klanten.
Six Sigma verzorgt de gestructureerde projectaanpak, de DMAIC; Define-Measure-Analyse-Improve-Control.
De methoden vullen elkaar mooi aan, omdat beide uitgaan van de wensen van de klant, het proces en het samen met de medewerkers verbeteren.

Lean Six Sigma verbeterprojecten zijn breed toepasbaar, bijvoorbeeld:

  • Optimalisatie van de onderdelen logistiek en voorraden
  • Doorlooptijd verkorten; het proces van de afspraak tot en met de facturatie
  • Layout van de werkplaats verbeteren
  • Procesveranderingen bij implementatie van nieuwe softwaresystemen
  • 5S workshops. Hierbij wordt een duurzame organisatie van de werkplek bewerkstelligd, waarbij er verantwoordelijkheid gecreëerd wordt bij de medewerkers om niet terug te vallen in oude gewoontes.

Leanmotive en Lean Six Sigma

De markt verandert telkens en in hoog tempo. Uw klant heeft andere wensen, uw product innoveert, u ontwikkelt nieuwe toepassingen.
En daarmee is verbeteren nooit klaar.
Leanmotive kijkt samen met u naar mogelijkheden om de productiviteit van uw organisatie te verhogen.
Hoe effectiever uw organisatie werkt, hoe lager de kosten en hoe hoger uw opbrengsten.
En hoe sneller u in staat bent uw proces te optimaliseren, hoe sneller u uw investering terugverdient.

Met eenvoudig toepasbare technieken begeleidt Leanmotive u en uw medewerkers professioneel in het zelfstandig aandragen en implementeren van oplossingen.

Kortom, Leanmotive en Lean Six Sigma levert u een aantoonbare en duurzame verbetering van uw bedrijfsresultaat op.

Datum: december 31, 2016